Skolen forventer at foreldrene skal

Skolen skal gjennomføre foreldremøter hver høst for å gi foreldrene viktig informasjon om skoleåret (forskrift til opplæringsloven § 20-3), og legge til rette for at foreldrene skal bli kjent med hverandre og skolen. Skolen arrangerer ofte også et møte tidlig på våren. Skolen forventer at foreldrene deltar på disse.