Dette kan du gjøre hvis samarbeidet ikke fungerer

  • Snakk med kontaktlæreren og beskriv så konkret som mulig hva du mener er problemet
  • Skriv gjerne en e-post i tillegg. Da er kommunikasjonen med skolen dokumentert, og du kan sende e-posten videre etterpå hvis du må ta saken videre med skolens ledelse
  • Spør hvordan skolen vil følge opp saken
  • Be om et møte eller en samtale med skolen
  • Kom gjerne med forslag som du tenker kan hjelpe barnet ditt
  • Hvis du ikke får svar fra kontaktlærer innen en uke eller to, kan du sende e-posten videre til rektor og be om et svar
  • Hvis skolen ikke svarer på spørsmål om tilrettelegging av undervisningen eller spesialundervisning kan du ta direkte kontakt med spesialpedagog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Hvis det fremdeles ikke blir gjort noe for barnet ditt, kan du klage til skoleeieren (kommunen). Hvis det gjelder skolemiljøet, kan du melde saken til Fylkesmannen
  • Det kan være lurt å snakke med klasse-/foreldrekontakten eller direkte med FAU for å be om råd. Kanskje er det flere som opplever det samme som deg, og da kan klasse-/foreldrekontakten eller FAU ta opp problemet med læreren eller skolen

Les mer hos Utdanningsdirektoratet