Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke med hverandre om ting de er opptatt av. For både elever og foreldre er det viktig å høre til. Alle foreldre og elever kan gjøre noe for å få andre til å føle seg som en del av fellesskapet. 

Slik kan du skape et godt klassemiljø

  • Inviter venner/klassekamerater med hjem
  • Inkluder alle barna i feiringer
  • Ta initiativ til eller hjelp til med å arrangere sosiale aktiviteter for elever og foreldre
  • Delta på foreldremøter
  • Ta på deg verv som klasse-/foreldre-kontakt eller foreldrerepresentant i FAU og andre utvalg
  • Snakk positivt om og med andre hjemme og på nett
  • Vær en god rollemodell – tenk på hvordan dere snakker om andre hjemme
  • Samordne skyss og barnevakt ved foreldremøter
  • Delta på foreldretreff

Tips fra andre foreldre

FUG får mange innspill på Facebook-sidene våre. Her er noen tips fra foreldre

Kate Sønstebø utdyper dette med å bli kjent i foreldregruppen: - Det er to ting jeg skulle ønske alle klasser/skoler gjennomførte: Bordplassering ved foreldremøter, slik at man ikke automatisk kan sette seg sammen med de man kjenner fra før. Og minst en mammakveld og en pappakveld i løpet av skoleåret. Enkle virkemidler som jeg vet at fungerer; vi foreldre trenger litt hjelp til å "utvide" vår horisont, skriver hun.

Ingeborg Altern Vedal foreslår arrangementer som kan inkludere alle barn og voksne på ettermiddag og kveld, som lommelykt-tur på høsten, grøttur før jul, felles Halloween-fest, felles juleverksted, trinnfest og andre turer i nærområdet.

Hun skriver: - En annen idé er å ta bilder av foreldre og barn sammen før første klasse og sette det opp sammen med klasselista. Så blir det lettere for oss som aldri klarer å huske ansikt og navn å holde alle barna og foreldrene fra hverandre. Vedal anbefaler ellers foreldre å benytte inviter.no når man inviterer til bursdagsfest. Den går via mail og sikrer at alle voksne får invitasjonen.

Andre har god erfaring med vennegrupper der lærerne setter opp grupper med barn som leker lite sammen til vanlig og disse besøker hverandre jevnlig etter SFO. Foreldrene kan gjerne inviteres til kaffe eller kveldsmat ved henting