De kommunale foreldreutvalgene driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i sin kommune, og mange har en god dialog med skoleeier.

KFU har vokst fram etter lokale initiativ, bl.a. ut fra behovet for å

  • fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen
  • være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø
  • bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen
  • arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole på en best mulig måte