Svar:

FUG mener det er rimelig at alle klassene samler inn e-post-adresser til foreldrene og at skolen samlet gir disse til FAU. I følge Datatilsynet er klasselister offentlig informasjon. Men dette kan ikke pålegges fra sentralt hold, og FUG har ingen mulighet til å påvirke dette arbeidet.

En del skoler er såkalte "mobil-skoler" som med et tastetrykk kan sende SMS med viktige beskjeder raskt og effektivt. FUG mener også at det er viktig å bruke skolens hjemmeside og læringsplattform aktivt. Referatene fra FAU må legges åpent på hjemmesiden slik at de er tilgjengelige for alle.

Det er også mulig å bruke sosiale medier til å kommunisere med foreldrene, men det er ikke helt sikkert at alle foreldre bruker den tjenesten dere velger. Derfor er det lurt å tenke på andre måter å kommunisere med foreldrene på.