Selv om det er de voksne som har ansvaret for å lage strukturer, rutiner, holde seg oppdatert og på den måten lage rammene for skolemiljøet, er det elevene som skal ha det bra sammen. 

Hvis elevene selv er involvert i å skape et godt klassemiljø, blir bevisste på å ha omsorg for og hjelpe hverandre, lærer å inkludere i lek og ikke utestenge, er de med på å bygge et godt skolemiljø. 

Noe av det viktigste elevene kan gjøre selv er å si fra til en voksen ved skolen hvis de selv eller noen de kjenner opplever mobbing eller krenkelser. Da er det viktig at de voksne lytter og tar dem på alvor.

Elevene jobber også sammen i Elevrådet, og skal være representert i Skolemiljøutvalget (SMU) og i Skoleutvalget (SU). De skal på egenhånd og sammen med foreldrene og skolen jobbe for et godt og trygt skolemiljø.

Les om hvordan elevene kan være med å skape et godt skolemiljø