Mange lærere føler at de kommer til kort i sitt møte med foreldre. Og mange foreldre opplever avmakt og fortvilelse i sitt møte med skolen. Når samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole ikke fungerer, er det et problem for både lærerne og foreldrene. Skolen må derfor bli mer profesjonell i å takle denne "vanskelige samtalen", men da trenger skolen økt kompetanse i samarbeid, konfliktløsning og kommunikasjon.

Arrangør: Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Påmelding finner du på Utdanningsforbundet sine sider. Frist 19. februar!