Utdanningsdirektoratet har fått undersøkt om grunnskoler og videregående skoler er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. I tillegg til at 493 skoler er uten godkjenning, driver 328 skoler med midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår.

– Hadde dette vært arbeidssituasjonen til voksne ville man ha satt i gang tiltak med en gang. Det er veldig alvorlig for de barna som sliter med astma, allergier og andre sykdommer. Det er veldig mange barn som ikke makter å gå på skolen på grunn av fysiske forhold, påpeker Brenna.

Utdanningsnytt skriver at bakgrunnen for lista er et oppdrag Utdanningsdirektoratet fikk i 2007. Direktoratet skulle undersøke om grunnskoler og videregående skoler var godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler eller ikke.

Alle norske kommuner ble bedt om å svare for totalt 3682 grunn- og videregående skoler. 70 prosent av kommunene svarte den gang, men fortsatt har 61 kommuner unnlatt å svare i det hele tatt.

Les hele saken på NRK sine nettsider og på Utdanningsnytt sine nettsider

Les undersøkelsen: Status for godkjenning av skoler