På konferansen vil forskere og erfarne praktikere belyse spørsmålene:

  • Hva skal til for at alle elever skal få et best mulig utbytte av lekser
  • Hvordan bør leksehjelp på 1-4. trinn innrettes

Kristin Halvorsen ønsker også innspill fra andre – derfor inviteres du til å gi dine råd og kommentarer direkte på denne siden ved å svare på spørsmålene over.

I budsjettet for 2010 har regjeringen satt av om lag 178 millioner kroner til åtte timer gratis leksehjelp per uke for elever på 1.-4. trinn. I gjennomsnitt vil elevene få to timer leksehjelp per uke fra høsten 2010.
- Jeg ønsker å bruke innspillene som grunnlag for å sammenfatte erfaringer om god praksis som kan benyttes og diskuteres videre på skolene, sier Kristin Halvorsen.

Gi dine innspill og eksempler her
Innspillene skal være med og danne grunnlag for videre diskusjon på skolene om hvordan lekser og leksehjelp best kan tilrettelegges slik at alle elever får best mulig utbytte av leksearbeidet.

Publiserte innspill om lekser
Utvalgte innspill vil bli publisert her på denne siden.