Utdanningsspeilet viser blant annet at det er en urovekkende forskjell i læringsresultater mellom store og små kommuner.

Ett av temaene i årets utgave er veilderkorps for skolene. Det er et av flere grep for heve kvaliteten i skolen. I Utdanningsspeilet er det tatt med et par eksempler på hvordan det kan foregå.

Samtidig som Utdanningsspeilet ble presentert, ble det også lagt fram to helt nye rapporter. Det var en rapport om elevenes sosiale bakgrunn og deres prestasjoner etter innføringen av Kunnskapsløftet. Der hvor skolene har et positivt og motiverende læringsmiljø, har elevenes bakgrunn mindre betydning for læringsresultatet. Den andre rapporten viser hvordan lærere i videregående setter standpunktkarakterer i fem ulike fag. Det kom fram et ønske om mer kompetanse i vurdering. God vurdering motiverer elevene og bidrar til å skape gode læringsmiljø. Dette hever resultatene på tvers av sosiale bakgrunnsfaktorer.

Les mer om Utdanningsspeilet