Timetallet i barneskolen har økt de siste årene, og i enkelte kommuner legges leksehjelp, kulturtilbud og idrettsaktiviteter inn i den ordinære skoledagen. Gjør dette etter hvert SFO overflødig, eller fører det til at SFO blir en obligatorisk del av den helhetlige skoledagen?

FUG ønsker å få en tilbakemelding på hva som er foreldrenes syn på dette. Vi har derfor laget et enkelt spørreskjema som vi håper du vil ta deg tid til å svare på.

Svarfrist 25. august