Den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) ble lagt frem i juni. Norske elevers kunnskaper om og holdninger til demokrati og medborgerskap er gode sammenliknet med elever i de 38 andre landene som deltar. På kunnskaps- og ferdighetstesten ligger norske elever på 5. plass sammenlignet med jevnaldrende elever.

- Denne undersøkelsen bekrefter en styrke ved norsk skole, og at vi lykkes godt med å ruste elevene for å delta i demokratiet og være aktive samfunnsdeltakere. Dette er sider ved vår skole som vi må ta vare på. Skolen har et bredt samfunnsmandat og skal gi elevene både grunnleggende ferdigheter, kunnskap og dannelse i bred forstand sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer om ICCS-undersøkelsen på Utdanningsdirektoratets nettsider