Hjem-skole konferansene er en årlig tradisjon i Rogaland, og tar hvert år for seg ulike temaer. Årets tema er altså lekser, og temaet belyses på to identiske konferanser på henholdsvis Tysværtunet i Aksdal 4. oktober og på First Alstor Hotell i Stavanger 5. oktober.

Målgruppen for konferansen er foreldre/foresatte, FAU-representanter, skoleledere og ansatte i skolen. Påmeldingskjema og program kan du finne her.

Det er Foreldreutvalet for grunnopplæringen (FUG), KS, Utdanningsforbundet i Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland som samarbeider om å arrangere konferansene.