Det var en relativt fersk rektor og mange ferske videregående-foreldre som møtte hverandre for første gang 30. september. Men det var slett ikke første gang at Alta videregående arrangerte foreldremøter. Dette har vært tradisjon for skolen de siste 20 årene, selv om det ikke har vært lovpålagt.

Fra 1. august er dette nå et krav som gjelder for alle skoler i Norge. I den nye forskriften til Opplæringsloven går det fram at også videregående skolen skal legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid så lenge eleven er under 18 år. Foreldrene har krav på ett foreldremøte og minst en samtale om elevens arbeid og utvikling i løpet av første halvår.

Balansegang
Både rektor Inger Persen og FUGs representant Øyvind Næss, vektla hvor viktig foreldrene er i denne fasen av livet.

- Det er ingen tvil om at overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kan være ganske tøff for mange. Dere som foreldre har en viktig jobb å gjøre ved å motivere dem til å stå på. Dere må pushe, sjekke og følge opp. Kunsten er å gjøre dette uten å virke masete, sa Persen, som selv hadde fersk erfaring med denne vanskelige balansekunsten.

Alta videregående har med sine 1000 elever fordelt på 52 klasser ansvaret for 1/3 av alle videregående elever i Finnmark. Bare på vg1 går 346 elever. Skolen jobber etter fylkets strategi for videregående opplæring, kalt Kompetent region. – Målet er å ikke bare være god fra Finnmark, men god i Finnmark, sa rektor til forsamlingen.

Bry deg!
FUG-medlem Øyvind Næss pekte på utfordringen med at 30 % av dagens elever i videregående skole ikke fullfører. I Finnmark er frafallet på enkelte yrkesfag så høyt som 70 %.

- Foreldre er de viktigste rådgiverne for sine barn. Forskning viser at når foreldrene bryr seg og viser interesse for skolen, gjør elevene det bedre. Dette gjelder ikke bare i barne – og ungdomsskolen, men like mye i videregående. Du er fortsatt viktig for ditt barn, sa Øyvind Næss.
 
Han oppfordret foreldrene i Alta til å bli bedre kjent med hverandre, ved for eksempel å danne foreldreforening. Og han mente den nye forskriften både pålegger foreldrene og skolen et ansvar med å få til samarbeid og god dialog. 

FUG-medlem og altaværing Heidi Øines, som også deltok i møtet, har tatt til orde for å opprette en fadderordning for elever som bor hjemmefra, slik at de får et sosialt nettverk lokalt. Dette kan være et av flere tiltak for å hinder frafallet, mener Øines.