NOU`en ”Med forskertrang og lekelyst” ble overrakt kunnskapsminister Kristin Halvorsen av utvalgets leder Loveleen Brenna i dag.

Lena Jensen, leder i Foreldreutvalget for barnehager, er glad for at Norge nå har fått sin første NOU på barnehagefeltet på omkring 20 år. Hun mener rapporten kommer med en rekke gode anbefalinger.

- FUB er svært opptatt av å sikre kvaliteten for førskolebarn. Den aller viktigste anbefaling i denne rapporten er at minst 50 % av de ansatte må ha førskolelærerutdanning eller tilsvarende. Dagens nivå er på 30 %, og det er altfor lavt, sier Jensen.

- Det at 98 % av norske barn i dag går i barnehage, viser at foreldrene har stor tiltro til barnehagen og det tilbudet barnehagen gir. FUB ønsker å jobbe for at barnehagen er preget av forskertrang, utvikling, lek og trygghet.  Vi har tro på at denne rapporten kan bidra til å heve kvaliteten ytterligere, sier Jensen.

Hun sier videre at det haster med å innføre nødvendige tiltak, og ønsker allerede i budsjettprosessen for 2011 å stille politikerne til ansvar: - Vi skal bruke de store pengene på de små barna nå, sier Jensen.