Dette er oppfølging av det vellykkede samarbeidet om "Den utfordrende samatalen". Emilie Kinge er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Hun har lang erfaring fra barnehage, PPT, veileder for skole og som foredragsholder.

FUG og FUB håper foreldre kan delta på kurset sammen med ansatte fra barnehage og skole.  

FLYER 

Lenke til kursomtale og påmelding