Ressurspakken er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. Filmene er dessuten et konkret verktøy for lærerutdanningen når lærer-studenter skal forberede seg til samarbeidet mellom hjem og skole.

Filmene er utarbeidet av Snøball Film AS i tett samarbeid med FUG.

Reell medvirkning

– Foreldre er viktig for barnas læring. Barn som blir motivert og får støtte hjemme har større mulighet til å gjøre det bra på skolen både faglig og sosialt, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, sier leder for FUG, Loveleen Rihel Brenna.

– For å få til et godt samarbeid er det viktig at foreldre får en reell medvirkning og medbestemmelse. Skolen bør bevisstgjøre foreldrene på den betydningen de faktisk har for barnas opplæring. Vi håper disse filmene også kan bidra til dette, sier Brenna.

Åtte filmer

Ressurspakken består av:
åtte hovedfilmer med praktiske eksempler på godt hjem-skole-samarbeid
fire korte diskusjonsfilmer til bruk som triggere på kurs, møter og fagseminarer

Hver film varer mellom 9 og 16 minutter og presenteres med relevante spørsmål som kan diskuteres i etterkant av visning. Alle filmene har lenker til relevant litteratur. Prosjektene er filmet på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Stavanger, Fygle i Lofoten, Hamar, Jessheim og Oslo.

Temaer som tas opp i de åtte filmene er:

Foreldreskole (Storhamar skole i Hamar)
Tillitsvalgte foreldre (Kampen skole i Stavanger)
Foreldrestøtten i hjemmet
- Når tilliten blir borte
Hjem-skole-samarbeid på videregående skole (Jessheim videregående skole)
Foreldremøte i grunnskolen (Fygle skole i Lofoten)
Den utfordrende samtalen
Utviklingssamtalen

– Vi vil oppfordre flest mulig til å se filmene og benytte dem i sitt arbeid der de bor. Her er mye nyttig stoff både for foreldre generelt, tillitsvalgte foreldre, skoleansatte og lærerstudenter. Vi håper filmene vil løfte fokuset og øke kunnskapen om verdien av et godt hjem-skole-samarbeid, sier Loveleen Rihel Brenna.