Bruk av arbeidsplaner, kunnskap om mål, faglig støtte, trivsel med lærerne, trygghet og fysisk miljø er forhold som ifølge analysen av Elevundersøkelsen 2010 er spesielt viktige for elevenes motivasjon og innsats.