Utdanningsdirektoratets nettbaserte brukerundersøkelser gir elever, lærlinger, lærere, instruktører og foresatte mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen.

Det er skoleeiere som har hovedansvaret for at den enkelte skole gjennomfører undersøkelsene, mens skoleledere må forberede gjennomføringen av og følge opp resultatene fra undersøkelsene. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) kan være en ressurs i planlegging og gjennomføring av Foreldreundersøkelsen.
 

Se lenke for mer informasjon her