Det er litt av en overgang for mange når trygge år i barnehagen skal byttes ut med en helt ny tilværelse på skolen. Til hjelp for alle involverte har Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Utdanningsforbundet laget en brosjyre om overgangen.
 
- Mange foreldre er like spente som sine barn, og de har mange spørsmål. De må være trygge på at barna blir ivaretatt på en god måte på skolen, sier leder i FUG, Loveleen Brenna.

- Overganger er en naturlig del av livet og det er ikke et mål at de ikke skal merkes. Selv om barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem, har de ulik egenart. Ulikhetene merkes raskt, og det er godt når både barn og foreldre er forberedt på det de møter, sier Brenna.

I den nye brosjyren har Utdanningsforbundet, FUB og FUG har laget en sjekkliste slik at foreldre kan etterspørre gode rutiner for overgangen.
 

Med spent forventning... bokmål
Med spent forventning... nynorsk