- Det viktigste for FUB er å bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. De nye nettsidene våre er ment å være en viktig nettressurs for foreldre som lurer på ting vedrørende barnehagehverdagen, sier FUB-leder Lena Jensen. 
 
FUB er oppnevnt av Kongen i statsråd, og hadde sitt første møte 20. august 2010. Utvalget er et uavhengig organ som skal gi råd både til myndigheter og foreldre.

Bruk oss!

www.fubhg.no vil brukerne finne relevant informasjon, bakgrunn og materiell som handler om barnehagevirksomheten i Norge. Nettstedet er i en oppstartsfase og vil gradvis bli bygget ut med ytterligere informasjon, råd og lenker som kan hjelpe barnehageforeldre i deres hverdag. På sidene finner man også FUBs høringssvar og uttalelser om sentrale barnehagepolitiske spørsmål.

-  FUB er til for barnehageforeldre. Bruk oss og spre informasjon om oss. Vi er avhengige av respons og gode innspill fra foreldre, sier FUB-leder Lena Jensen. 

For mer informasjon kontakt Lena Jensen på mobil 91 30 01 69. Sekretariatet i FUB kan også ta i mot spørsmål og innspill på tlf 22 05 90 81.