Den store kampanjeuka  er i år 5. – 11. september. FUG er en av partene som har signert Manifest mot mobbing 2011 – 2014. Nå inviteres eiere av skoler, barnehager, fritidsklubber, lokale lag og foreninger til å bli med på den årlige kampanjen. Målet for kampanjen er å skape et lokalt engasjement i hver kommune.

- Årets kampanje handler om digital mobbing, som er like viktig å ha fokus på både i skoletida som i barnas og de unges fritid. Både lærere og foreldre bør følge med for å hindre at denne formen for mobbing sprer seg, sier FUG-leder Loveleen Brenna.
 

Begynn nå!

Norge ligger på toppen i Europa når det gjelder å bruke digitale verktøy. - Dette er gode og nyttige verktøy også for barna våre, men vi vet samtidig at stadig flere også opplever mobbing i disse kanalene, sier Brenna.

Med kommunene i front tror hun årets tema for Manifest mot mobbing vil få et ekstra lokalt løft.  – Jeg vil oppfordre alle foreldre til å påvirke at deres kommune engasjerer seg i årets kampanje. Det kan være lurt å begynne planleggingen alt nå, sier Brenna.
 

Verktøy

disse spesielle kampanjesidene vil Utdanningsdirektoratet legge ut nyttige råd, veiledninger, lenker og andre hjelpemidler som kan benyttes i de lokale kampanjene. Nettstedet vil bli oppdatert.

- Det er også mye nyttig og relevant stoff om mobbing på FUGs nettside. Mobbing er blant de temaene som foreldre henvender seg mest om til FUG etter skolestart, sier Loveleen Brenna.