- I denne sårbare situasjonen trenger vi hverandres støtte, medmenneskelighet og omtanke. Noen trenger det mer enn andre, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

Hele Norge er berørt av tragedien, og spesielt barn og unge kan ha tanker og spørsmål omkring de sjokkerende hendelsene. Mange barn stiller spørmål og har tanker og reaksjoner som gjør oss usikre. 

Vi legger ved en del nyttige lenker som kan gi råd til foreldre og voksne som jobber med barn og unge om hvordan man snakker om den aktuelle situasjonen.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut en veileder fra Senter for krisepsykologi i Bergen med nyttige tips til voksne. 

I tillegg har Barneombudet en egen side med gode råd om hvordan man snakker med barna etter katastrofen.

Se også gode råd til voksne om samtaler med barn på den offentlige helseportalen foruten på sidene til Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet og hos Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet sendte 2. august ut brev til alle skoler med råd om hvordan de kan ha minnemarkeringer ved skolestart samt snakke om hendelsen ellers på skolen. De sendte samtidig ut en veileder i krisepedagogikk.

Barn og unges kondolanseprotokoll

Mange barn og unge sørger etter den ufattelige tragedien og har behov for å utrykke det de tenker på. For å skape et rom hvor de kan gjøre dette har Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Barneombudet 30. juli åpnet en kondolanseprotokoll for barn og unge.

Innlegg kan sendes inn på nettsiden, til e-postadressen ungkondolanse@kd.dep.no. Alle hilsenene vil bli tatt vare på for framtida for å vise hvordan barn og unge reagerte da dette fryktelige skjedde i Norge. Det vil være mulig å sende inn bidrag fram til 1. oktober i år.

Nettsiden til protokollen er: www.ungkondolanse.no

Kunnskapsdepartementet har også henvist til en nyttig side via helseportalen om sorg og sorgreaksjoner hos barn.