I disse tider hvor Norge har opplevd opprivende terrorhendelser som har rammet oss alle, er det desto viktigere at foreldrene og skolen står sammen om en god skolehverdag for barna tuftet på et gjensidig og åpent samarbeid.

For alle som på en eller annen måte ble berørt av tragedien på Utøya eller i Oslo, blir skolestart i år selvsagt svært krevende. Tankene våre går spesielt til alle foreldre som har mistet det aller kjæreste de har, sitt barn. Men også til søsken, venner, skolekamerater og lærere som vil oppleve at en pult står tom.

Det er fint at skolene vil arrangere minnestunder. Elevene vil ha ulike reaksjoner og spørsmål knyttet til hendelsene de siste ukene. Å fange opp barnas ulike behov blir en viktig jobb for lærerne. Her kan vi foreldre være en ressurs. 
 

Styrke samhold - fremme likhet

Vi tror alle skoler etter hendelsen må være mer bevisste på hvordan de sikrer kvaliteten i fellesskapet. Rektorene må være mer bevisste på hvordan ansatte og foreldre kan skape mer samhold, få frem mer likhet blant elever og foreldre.

Og ikke minst må skoleansatte og foreldre ha et spesielt blikk for de som er ”sårbare”. Vi tenker også på elever med minoritetsbakgrunn som kan ha vært utsatt for liknende opplevelser tidligere. Det kan også være relevant å diskutere hvilken rolle FAU skal ha framover, sett i lys av hendelsen.

Spent forventning

Samtidig må vi også huske på å fokusere på gleden, nysgjerrigheten og forventningene i starten av et nytt skoleår. Til det å treffe igjen venner etter en lang ferie og begynne på nye, spennende prosjekter. Og for de aller yngste: bli kjent med skolehverdagen for aller første gang.

Vi ønsker alle førsteklassinger og deres foreldre lykke til! FUG oppfordrer samtidig foreldre til å gjøre seg kjent på våre nettsider, eller kontakte oss pr. telefon, for å få råd og tips om å være en engasjert forelder – og en støtte for ditt barn og skolen.

Vi ønsker dere alle et godt nytt skoleår!

Med vennlig hilsen
Loveleen Brenna
leder i FUG