- Alle barn i Norge skal bli sett og oppleve at det er noen som bryr seg. Det betyr at vi alle må bli litt flinkere til å bry oss om barna i nærmiljøet vårt, sier generalsekretær i UNICEF Bernt G. Apeland.

I materiellet ” Du er viktigere enn du tror - også for andres barn" finner du tips og råd om hvordan du som forelder og ansatt i skolen kan inkludere barn som strever. Dette kan være aktuelt både på skolen og i nærmiljøet.

– Forskning viser at voksne som har hatt det vanskelig i oppveksten, men som likevel klarer seg godt senere i livet – er de barna som har hatt minst én voksen som har gitt dem anerkjennelse, omsorg og energi. Denne personen er ofte en lærer eller en ansatt i barnehagen, eller en forelder til en kamerat eller en nabo, sier Bernt G. Apeland.
 

Hefte fra Unicef
Hefte fra Unicef

Foreldremøter

FUG har samarbeidet med UNICEF om Den ene-prosjektet i flere år, og bidrar derfor til å spre informasjon om kampanjen.

– Vi er opptatt av foreldreengasjement og håper temaet blir tatt opp på foreldremøter, men også at skolelederne vil snakke om det til sine ansatte og at kommunene vil se nytten av å spre prosjektet, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

Foruten materiellet fra UNICEF, har høstens FAU-utsending fra FUG til skolene vedlagt et brev fra FUG-lederen, nyhetsbrev og to eksemplarer av Foreldreplakaten.

- Benytt materialet og spre det til resten av FAU og til foreldregruppa, oppfordrer Loveleen Brenna.