- Både du og resten av utvalget har vært dyktige på å vise hva som må være kjernen i samarbeidet mellom hjem og skole. Budskapet ditt har vært at alle foreldre kan bidra ved å være interesserte i sine barns utdanning, ha forventninger og motivere dem til å gjøre skolearbeid, sa Kristin Halvorsen i sin tale.

Mobbeteam

Hun trakk fram Brennas engasjement i kampen mot mobbing.

- Det har vært godt å ha deg som medspiller i det viktige arbeidet. Du har stått på og krevd at vi gjør enda mer for å hjelpe elevene og foreldrene som har havnet i en vanskelig mobbesituasjon. Vi har blant annet samarbeidet om dette gjennom Manifest mot mobbing, hvor FUG er en av partene, sa Halvorsen.

FUG og Loveleen Brenna har tatt initiativ til en diskusjon om kommunale mobbeteam som kan hjelpe familiene og skolene i vanskelige saker. - Dette skal FUG, KS og KD samarbeide videre om, forsikret Halvorsen om.
 

En pådriver

I sin pressemelding framhever Kunnskapsdepartementet at FUG er en viktig, selvstendig samarbeidspartner for departementet, som skal  kunne mene akkurat hva utvalget ønsker, og gjerne være kritiske.

- Derfor er det en stor grunn til å takke deg og utvalget for den innsatsen dere har gjort. FUG skal være en pådriver for godt foreldresamarbeid, og dere jobber på mange fronter. Både utad i media, mot organisasjoner, mot skoleeiere og for å engasjere de enkelte foreldrene.

- Men ikke minst har dere en viktig oppgave med å passe på at vi i Kunnskapsdepartementet gjør jobben vår – at ikke vi glemmer foreldreperspektivet og at vi bidrar til å gjøre rammebetingelsene for et godt samarbeid enda bedre, sa Kristin Halvorsen.

Les hele pressmeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.