- Det er gledelig at stadig flere foreldre spør oss og er opptatt av barnas skolehverdag. Men det er dessverre også mye fortvilelse i de sakene vi får inn, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

Allerede i sommer så FUG tendensen med en stadig økende pågang på telefon og e-post med spørmål om skolesaker.
 

To jenter følger undervisningen
To jenter følger undervisningen

Mange spør om læringsmiljø

På topp i FUGs 2011-statistikk er spørsmål om læringsmiljø, med 113 saker. Dette er en dobling i forhold til i fjor, der temaet lå på fjerdeplass.

Med læringsmiljø menes faktorer som spiller inn på elevenes læringsutbytte, trivsel og helse, som klasseledelse, bråk og uro, forholdet mellom elevene, inneklima og kontakten mellom hjem og skole.

- Alle disse faktorene spiller en viktig rolle for at barna våre skal få maksimalt ut av undervisningen. Trivsel, god dialog og ledelse, og god kontakt med hjemmet vet vi er viktig. Derfor er det fint å se at foreldrene engasjerer seg i temaet, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

- Vi vet også at det er helt avgjørende å sette fokus på læringsmiljø i kampen mot mobbing. Skoler med et godt læringsmiljø, har mindre mobbing. Og det er skolelederen vi må begynne med, legger hun til.

På andreplass kommer spørsmål om det å være tillitsvalgt foreldre, med 99 saker mot 109 i fjor. Dette er spørsmål knyttet til rollen som foreldrekontakt, FAU-medlem eller medlem av kommunale foreldreutvalg.
 

Mobbing øker

Mens mobbing kom på tredjeplass i 2010, er det saker om organisering som gjør det i år, med i alt 80 henvendelser. Dette dreier seg ofte om hvordan klassen eller skolen organiserer undervisningen.

Men selv om mobbesakene har falt fra tredje- til fjerdeplass på FUGs statistikk i 2011, har antall saker likevel økt fra i fjor – med 64 saker mot 56 i fjor.

- Økningen i mobbesakene bekrefter dessverre en trist tendens de siste årene. Mobbetallene i Norge har holdt seg konstant. Det finnes skoler som bagatelliserer eller benekter at det foregår mobbing. Mange foreldre som kontakter FUG opplever en enorm avmakt. De føler ofte at verken de eller barnet blir hørt, sier Brenna.
 

FUG-leder Loveleen Brenna
FUG-leder Loveleen Brenna

Sanksjoner

De siste to årene har også det felles nasjonale tilsynet avdekket alvorlige mangler ved skolene i forhold til elevenes psykososiale miljø. Bare 11 av 129 skoler hadde alt i orden.

– Det viser seg at skolene ofte mangler rutiner for saker om mobbing og krenkende adferd. Det er for dårlig, sier Brenna og etterlyser sanksjoner overfor de skolene som bryter Opplæringsloven.

FUG går også inn for å få etablert lokale ekspert-team som kan gå inn i vanskelige mobbesaker der situasjonen har låst seg.

- Henvendelsene til FUG er ofte toppen av isfjellet, og vi tror at mange aldri tør å ta kontakt verken med oss eller skolen. Heldigvis har vi likevel mange gode eksempler på skoler som fungerer godt, sier Brenna.