Spente fjes fra Kautokeino i nord til Arendal i sør møtte hverandre for aller første gang i morges. De neste dagene skal det nye utvalget bli kjent, drøfte satsningsområder, budsjett, abeidsmåter og rutiner for den neste perioden.

- Jeg er veldig spent og ydmyk, sa Christopher Beckham om sin rolle som ny FUG-leder Han var ordinært FUG-medlem også i forrige periode, på linje med Øyvind Næss. De øvrige syv foreldrene er helt nye i FUG.
 
-  Dere kan vise til mange fine verv og stillingsbetegnelser. Men uansett hvilken bakgrunn dere har, er dere først og fremst blitt oppnevnt til FUG i egenskap av å være foreldre. Vi skal jobbe sammen til barnas beste, sa Beckham.

Uavhengig

FUG har fem faste møter årlig. I tillegg har Arbeidsutvalget (AU), som består av Beckham og nestleder Christian Hellevang, seks egne møter og deltar ellers i møter med samarbeidspartnere og politikere.

FUG gir høringsuttalelser og har fast møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet der man bringer inn synspunkter og innspill fra foreldre. – Men det er viktig å understreke at vi er et uavhengig utvalg i forhold til departementet og sittende regjeringer. Det er foreldrene og barna vi representerer, sier FUG-lederen.

Det nye FUG møter kunnskapsminister Kristin Halvorsen i morgen 25. januar.

Fra nord til sør

FUG består i perioden 2012 – 15 av:

Christopher Beckham fra Laksevåg ved Bergen (leder), Christian Hellevang fra Ås i Akershus (nestleder), Ubah Abduqadir fra Oslo, Laila Aleksandersen Nutti fra Kautokeino i Finnmark, Synøve Buan fra Oslo, Elisabeth Strengen Gundersen fra Eidsberg i Østfold, Øyvind Næss fra Ørland i Sør-Trøndelag, Tom Wennemo fra Herøy i Nordland (vara) og Helge Woie fra Arendal i Aust-Agder (vara).