Prosjektet ble også presentert på en konferanse i Oslo i november.
 
- Jeg syntes det var fantastisk å være tilstede på en hel dag der alle snakket om foreldrenes betydning. FUG har fulgt prosjektet og mener NAFO har gjort et viktig arbeid, sier FUG-rådgiver Randi Jørgensen, som deltok på konferansen.

På konferansen i Alta presenterte de syv skolene hva de hadde gjort for å bruke de ulike ressursene i foreldregruppen. Foreldrenes medvirkning og betydning ble vektlagt i innleggene.

  • Tema på de syv skolene var følgende:
-       Fjell skole ”Familielesing”
-       Tøyen skole ”Utprøving av ulike former for foreldresamarbeid”
-       Hagaløkka skole ”Alle skal med”
-       Storhamar skole ”Foreldreskole”
-       Verdensmestern skole ”Mestring, trygghet og trivsel”
-       Strømmen videregående skole ”Sammen på Strømmen”
-       Årstad videregående skole ”Utprøving av ulike typer foreldresamarbeid”
 
  • Laid Bouakaz holdt foredrag om  ”Föräldresamverkan i mångkulturella skolor”. Bouakaz er knyttet til lærerutdanningen i Malmö, og har skrevet doktorgrad om foreldremedvirkning og skolenes holdninger til flerspråklige.

    Han løftet fram viktigheten av at skolen ga anerkjennelse til alle foreldre og spesielt til de som hadde mest behov for det. Han stilte spørsmål ved om skolene hadde en plan og en strategi for foreldremedvirkning og om skolen ville ha reell foreldremedvirkning eller om de bare vil se flere foreldre engasjert i sine barns skole.

NAFO avslutter rapporten med følgende appell: " Foreldre er sine barns viktigste støttespillere, og det er viktig at skoler iverksetter tiltak som gjør at ressursene i foreldregruppa benyttes i læringsarbeid og kommunikasjon. Vi håper denne rapporten vil være til inspirasjon for lærere og skoleledere, og at det fokusers på å fremme hjem-skolesamarbeidet og økt foreldredeltagelse i barnas skolegang."

Les rapporten her