Som foreldre er det viktig at du er tilgjengelig når ungdommen har behov for bekreftelser eller utfordringer på sine tanker.

På skolen nettsider vil du finne en oversikt over hva skolen kan tilby. I tillegg kan du gå inn på vilbli.no. Her kan du både finne informasjon om utdanningsprogrammene og om yrker og intervjuer med elever, lærlinger og yrkesutøvere. Her finner dere også lenker til beskrivelse av opplæringen.

Hvis du lurer på hva blokkvalg er, er dette en tjeneste som er laget for å lette arbeidet med å gjennomføre og administrere elevenes valg av programfag på videregående skoler slik at skolen kan imøtekomme flest mulig av elevenes ønskede fagkombinasjoner. Her inngår både prøvevalg (som generer blokkene) og et endelig valg for elevene.