I mange år har FUG vært opptatt av at foreldre må følge med på sine barns nettbruk, både for å forebygge mobbing og hindre at noe uønsket skjer med barna. Nå dukker en ny type henvendeleser opp til FUG: foreldre som snakker negativt om lærere på Facebook.

- Dette er både et dårlig signal overfor barna som eventuelt følger deg i de sosiale kanalene, og det er et uegnet fora til å ta opp misnøye med læreren i. Dette må man våge å ta opp direkte med læreren eller rektor, eller bringe det inn til FAU, sier Christopher Beckham.

Både skoleansatte og foreldre har kontaktet FUG om problemet.

Han oppfordrer skolenes foreldreutvalg (FAU) og kommunale foreldreutvalg (KFU) til å ta opp de voksnes adferd i sosiale medier som tema i foreldremøter. Kommunikasjon og adferd i sosial medier kan også være et tema som kan egne seg i etikkundervisningen i RLE-faget.
 

Christopher Beckham
Christopher Beckham

Rollemodeller

- Sosiale medier er kommet for å bli. Vi må se i øynene at både barna våre og vi voksne kommer til å bruke stadig mer tid til å kommunisere digitalt. Det har mange positive sider.

- Men fordi dette er medier som bidrar til hurtig spredning av et budskap, krever det at vi følger visse spilleregler. Her må vi foreldre gå foran som gode eksempler, sier Beckham

Da kampanjen ”Stopp nettbøllingen” gikk av stabelen i høst i regi av partene i Mainfest mot mobbing, uttalte FUB-leder Lena Jensen og daværende FUG-leder Loveleen Brenna:

- Vi foreldre må være gode rollemodeller for barna våre både i tale, skrift og handling. Våre holdninger påvirker mer enn vi ofte tror. Vi kan bidra til å hindre nettmobbing.

- FUG ønsker ikke å moralisere. Men vi må likevel leve slik vi lærer våre barn: at mobbing ikke under noen omstendigheter er greit. Den digitiale mobbingen er både usynlig og feig, og virker enda sterkere på den som mobbes. Vi foreldre må begynne med oss selv og velge våre ord og kanaler med omhu, sier Christopher Beckham.