Oppstart for 22. juli-rettssaken er 16. april og eksamen i videregående skole starter i mai. Rettssaken er berammet til ti uker og vil pågå i hele vårens eksamensperiode.

– Det er mange muligheter innenfor dagens regelverk til å møte elevenes behov. Vi har derfor kommet til at vi ikke vil foreslå endringer i dagens regelverk. Å gi en generell åpning for å være borte fra skole og eksamen i forbindelse med rettssaken ønsker vi ikke, fordi det lett vil oppfattes som en oppfordring til de berørte om å følge rettssaken tett, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les mer fra Kunnskapsdepartementets pressemelding her.