Rett før helgen gikk det ut et brev signert statsminister Jens Stoltenberg og de andre manifestpartene, hvor FUG er en av dem. Her blir alle eiere av skoler, barnehager, fritidsmiljøer og lokale lag og foreninger invitert til å bli med.

- I år vil vi spesielt fokusere på alle former for krenkelse, diskriminering og utstøting som skjer på de arenaene hvor det er barn og unge. Skal vi stoppe mobbingen må vi arbeide bevisst for et inkluderende miljø hvor det er plass til alle, heter det blant annet i brevet.

Voksne har ansvar

Og det er voksne som svært ofte har ansvar for å sikre at det skapes miljøer der barna blir inkludert, møter toleranse og blir venner med andre barn.

- La oss sørge for at alle barn og unge får minst en venn i år, oppfordrer brevet.

Alle som har signert manifestet håper at flest mulig med ansvar for barn og unge lager lokale markeringer. I brevet foreslås det tiltak som tverrfaglige nettverksgrupper og at mobbing og vennskap tas opp som tema på foreldremøter i barnehager og skoler.

- Og voksne skal være gode rollemodeller som bidrar til å skape vennskap mellom barn, heter det.

Bruk sidene!

Du finner mer om kampanjen på www.udir.no/mmm. Her er mange gode og konkrete tips til hvordan du kan lage lokale markeringer om årets tema, hvordan du kan legge til rette for vennskap, nyttige lenker og annet.

- Dette er noe vi oppfordrer alle til å delta på og støtte opp om,sier FUG-leder Christopher Beckham.

Fjorårets tema om digital mobbing vil fortsatt være tilgjengelig på sidene, parallelt med at det kommer stadig nytt stoff på årets sider om ”Voksne skaper vennskap”. Følg gjerne også kampanjen på Facebook.