Det to dager lange møtet starter kl. 11.00 onsdag 30. mai med besøket hos Fylkesmannen i Statens Hus, og avsluttes torsdag 31. mai.

Vil ha sanksjoner

- Vi vil blant annet spørre Kjellbjørg Lunde hvilke sanksjonsmuligheter fylket har overfor skoleeiere når det avdekkes brudd på Opplæringsloven. Vi vet at svært mange kommuner ikke følger opp pålegg de får i forhold til paragraf 9§, om elevenes arbeidsmiljø. Bruddene skjer ofte i forhold til mobbing, sier FUG-leder Christopher Beckham.

- FUG er for at det innføres sanksjoner overfor skoleeiere som ikke tar pålegg på alvor. Mobbing krever gode rutiner både for å forebygge, avdekke og bekjempe i det enkelte klasserom hver dag. Da nytter det lite at kommunene ser igjennom fingrene med oppfølgingen, sier han.

Både utdanningsdirektøren og skolebyråden i Bergen vil ellers bli spurt om hvilke klager de eventuelt får fra foreldre om skolemiljø, skyss eller mobbing, og FUG vil minne om det viktige hjem-skole-samarbeidet.

Under FUGs Bergens-besøk blir det også behandlet ordinære saker, som lekser, lærertetthet, strategien for ungdomstrinnet og FUGs foreldrekonferanse 2012.