Om en uke går startskuddet for kampanjen ”Manifest mot mobbing” der FUG og FUB er med. ”Voksne skaper vennskap” er årets tema for kampanjen. 

-  At alle har minst en venn, er et godt arbeidsmål for alle voksne som jobber daglig med barn og unge. Vi må vi legge til rette for at barna blir kjent med nye og inkluderer andre, sier FUB-leder Lena Jensen og FUG-leder Christopher Beckham.

Tips og råd

I opplegget til foreldremøter som FUG og FUB har laget for kampanjen, gis det tips om alt fra organisering form og av foreldremøtet til hvilke temaer foreldrene kan diskutere.

Det gis eksempler på situasjoner (case) som personale på skoler og i barnehager kan komme opp i: Barn som går for seg selv eller holdes utenfor i lek, barn med bråkete adferd som fører til stigmatisering, foreldre som opplever at personalet mobber barnet sitt.

Finne arenaer

- Det at foreldre diskuterer temaet og får en felles bevissthet og definisjon av vennskap, tror vi er svært viktig. Og når vi voksne har et godt fellesskap, spiller det også positivt inn på barnas miljø på avdeling eller i klasse, sier FUG- og FUB-lederne.

Arenaer der vi voksne kan legge til rette for vennskap og hindre utestenging kan være alt fra bursdagsinvitasjoner og følgegrupper til skole og barnehage, som ulike leker og fellsarrangementer.

- Vi håper mange vil bruke dette som et utgangspunkt for diskusjon i høst. Klipp og lim opplegget inn i den lokale situasjonen i din barnahage og skole. Og kontakt oss gjerne for flere råd! oppfordrer Jensen og Beckham.

Du finner opplegget med tips til foreldremøter her.

Les også om andre tips og råd fra ”Manifest mot mobbing”
på Utdanningsdirektoratets sider her.