19. september lanserte Medietilsynet to undersøkelser om barns medievaner. Rapporten Barn og medier 2012 baserer seg på svarene fra 2000 barn i alderen 9 – 16 år. Rapporten Småbarn og medier 2012 har spurt 1500 foreldre til barn mellom 1 – 12 år.

Konklusjonen er at norske barn har stor digital kompetanse. De opplever ikke mobbing eller slemme kommentarer på nett i stor skala. 5 % svarer mer enn en gang i måneden.

Hvis det skjer bryr de fleste seg ikke nevneverdig (72 %), men sier i fra (35 %) og får i stor grad hjelp (4 av 10) hvis de varsler.

Rundt 5 % svarer at de har opplevd å se nakenbilder av seg selv på nett, som vil si 9600 barn i følge SSB.

– Dette kan høres mye ut, men vi hadde faktisk forventet et høyere tall her, sa Stian Lindbøl fra Medietilsynet ved lanseringen.

Smarttelefoner og brett

Den største endringen siden 2010 er bruken av nettbrett i norske hjem. I alt 32 % av barna (9 – 16 år) sier de har tilgang til nettbrett i eget rom og 34 % har tilgang i fellesrom.

I alt 49 % av barn mellom 9 og 11 år har nå smarttelefon. For barn mellom 5 og 8 år har 6 % smarttelefon.

Framveksten av nye sosiale plattformer slår også ut på barnas barnas mediebruk og vaner. Noen nettsamfunn er forsvunnet, andre har kommer til. Bildet endrer seg stadig.

PC-bruk

Uenighet om tidsbruk

Undersøkelsen slår fast at gutter spiller mer og oftere dataspill enn jentene (41 % gutter – 12 % jenter). Jentene bruker mest tid på nett. Når det gjelder bruken av dataspill med 18-årsgrense blant  9 – 12-åringer har dette tallet sunket fra 30 % i 2008 til 23 % i 2010 og 2012.

- Men vi ser at tidsbruk på nettspill er kimen til uenighet med foreldrene, sier Lindbøl.  4 av 10 barn mellom 9 og 16 svarer at de er uenige med foreldrene om tiden de bruker på nett og dataspill. Dette slår mest ut blant guttene vedrørende dataspill.

- Foreldrene er engasjerte og har en brukbar oversikt over barnas nettbruk. De er også jevnt over positive til sine barns nettbruk. Men de kan konsentrere seg mer om medieinnholdet framfor tidsbruken, mener Lindbøl.

Foreldre må lære mer

I paneldebatten som fulgte på Litteraturhuset onsdag la FUG-nestleder Christian Hellevang vekt på at foreldrene er sinkene i forhold til å følge barna digitalt.

- Undersøkelsen viser at barna ønsker å lære fornuftig nettbruk og få digitale råd av mor, far og skolen. Min erfaring er at skolen har sterkt fokus på nett og sosiale medier selv om de starter litt sent. Men jeg frykter at vi foreldre sakker akterut og kan ikke være rådgivere for barna våre. Vi trenger skolering, sa Hellevang.

Han mener foreldremøter kan være en ypperlig arena for dette, men er bekymret for de foreldrene som ofte ikke stiller på slike møter.

- Det er åpenbart at skolen er utrolig viktig i forhold til digital kompetanse hos barna. Barna er storbrukere og digital kunnskap har vært regnet som den femte ferdigheten i 10 år. Ikke alle foreldre har denne kompetansen, derfor er skolen så viktig, mente direktør Trond Ingebrigtsen fra Senter for IKT i utdanningen.

- Jeg skulle ønske meg lignende undersøkelser for foreldre og lærere, sa debattleder og medieviter Bente Kalsnes.

Se gode nettråd her.