- Det er en kjent sak at det er flest mødre som engasjerer seg i barnas skolehverdag. De stiller på foreldremøter, i konferansetimer og påtar seg verv. Flere menn burde se at dette er viktig og givende arbeid på fritida, mener Christopher Beckham.

Han får støtte av blant annet professor Thomas Nordahl i at norske fedre helst bruker sin fritid på barnas idrettsaktiviteter fremfor skolens aktiviteter.

- Det er jo flott at foreldre generelt sett bryr seg og følger opp barna. Men det er av stor verdi at flere fedre blander seg inn i hva sin skjer på skolen. Ofte har de sterke meninger om hva som skjer. Ved å påta seg verv, kan de være med å påvirke saker direkte. Og vi får et bedre og mer balansert foreldreperspektiv, mener FUG-lederen.

Bli med å påvirke

FUGs kjernebudskap er at alle foreldre er en ressurs for sitt barn og at det er viktig uansett at foreldrene bryr seg om barnas skolehverdag og har en positiv holdning til skolen. Dette gjelder både på hjemmebane og i forhold til samarbeidet med skolen.

- Takk til alle ivrige og positive mødre som stiller opp år etter år, gjerne for barn etter barn! Den innsatsen dere gjør, og fortsatt bør gjøre, er helt uvurderlig. Skolene er helt avhengige av et godt samarbeid med dere!

- Men jeg vil oppfordre pappaer til å ”kuppe” flere arenaer der hjem og skole er temaet. Dette er givende arbeid, du kan bli med å påvirke innholdet i skolen og bidra til at ditt barn både trives og lærer mer. Og ikke minst møter du mange andre trivelige foreldre, sier Beckham.

Er du nyvalgt klassekontakt eller FAU-medlem kan du finne mye nyttig her. 

FUG har også mye nyttig materiell for foreldre med verv her.