Fredag ble det klart at Regjeringen vil sette av midler til 600 nye lærerstillingen som et ledd i å oppfylle løftet om en minstenorm for lærertetthet i skolen. Tilskuddet varer i fire år og skal i første omgang tilbys ungdomsskoler med lav lærertetthet (mer enn 20 elever per lærer) og under gjennomsnittlige faglige resultater.
 
Det er rundt 170 skoler over hele landet som nås av denne ordningen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kaller dette en god start på å innfri Soria- Moria-løftet.

Tidligere i høst gikk FUG, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet ut med en kraftig påminnelse til regjeringen om at dette er siste sjanse til å innfri løftet ved å sette av midler i statsbudsjettet 2013 som snart legges fram.

FUG-leder Christopher Beckham 012

- Må følges opp!

- Vi mener det er et riktig grep at det er skoler med svake resultater som kan søke om disse stillingene. Nå settes ressursene inn der de trenges mest. Det kan bidra til at flere lærer de grunnleggende ferdighetene som er så viktig for at flere gjennomfører videregående, sier Beckham.

FUG står likevel ved sitt krav om at en minstenorm for antall elever pr. lærer må oppfylles på sikt.

- Vi ønsker fortsatt at våre barn skal bli sett i skolen. Til det trengs det flere faglærte lærere. Utfordringen nå er at det ikke finnes nok faglært personell, og FUG ønsker ikke at det settes inn flere ufaglærte i undervisningen, sier han.

- Men FUG  tar det for gitt at det ikke blir med disse 600 stillingene. Det må komme mer, og vi vil følge opp saken. Det blir også viktig å evaluere hvordan dette slår ut på de aktuelle skolenes resultater, sier Beckham. 

Les budsjettforslaget her.