jerte foreldre

Hans utgangspunkt er at sosiale medier som Facebook, Twitter og Youtube må brukes av foreldre til beste for barna. Og de må brukes med omhu:

- Delta og si din mening.  Men tell til tre før du ytrer deg og sjekk kildene dine godt, var hans tre råd til de 120 deltakerne på FUGs konferanse.

Meling mener at man må velge sine kanaler etter hvilke målgrupper man ønsker å nå. Facebook er godt eget for foreldre som ønsker å opprette foreldregrupper eller andre type lukkede grupper for å utveksle informasjon eller oppnå et mål.

Selv har han lang erfaring fra Ski kommunale Foreldreutvalg (KFU) der han i en periode var i konflikt med kommunen. Han møtte motstand både fra kommunen og lokalavisa, men benyttet sosiale medier som blogg og Facebook aktivt. Dette gav til slutt positive resultater fordi han gjennom de sosiale mediene mobiliserte foreldre og fikk støtte fra annet hold.

- Sosiale medier handler om barna våre og at vi er deres viktigste støttespillere. Det er gode verktøy for foreldre i samarbeidet med skolene og i forhold til kommunene. Kjør på, oppfordret han.
 

Morten Hendis

Bekymringsmelding

Seniorrådgiver Morten Hendis i Barneombudet fortalte om prosjektet ”Bekymringsmelding” som de har brukt 2,5 årsverk på. Det handler om bedring av det psykososiale miljøet i skolen.

 – Det er ikke nok at barna har et miljø som ikke er negativt. Skolen skal ha et miljø som fremmer positiv utvikling og lysten til å lære. Altså holder det ikke bare med en mobbefri  situasjon. Barnet skal tilføres noe ekstra, sa Hendis og viste til paragraf 9a i Opplæringsloven.

Han minnet om at Barnekonvensjonen alltid skal ligge til grunn når vedtak fattes. Det er tre hovedutfordringer mener Barneombudet:

1. Elever og foreldre kjenner ikke sine rettigheter.
2.  I 99 % av tilfellene opplever elevene at de ikke blir hørt.
3. Brudd på Opplæringsloven får ingen følger for skolene. Selv om foreldre klager til fylkesmannen, følger ikke skolene opp, og det gis ikke sanksjoner.
 

Deltakere
Deltakere

FUG-samarbeid

- Opplæringsloven er ikke tilpasset dagens skole. Vi mener det må være en selvfølge at skolen starter fra første dag med å undervise elevene om rettigheter og plikter.  Og elevenes syn skal komme fram i saksframstillingen, sa Hendis. Han fortsatte:

- Fylkesmennene må aktivt informere om sin rolle som klageinstans. Og de må få hjemmel til å iverksette sanksjoner mot skoleeiere som bryter loven.

- Vi er enige med Barneombudet om mange ting og har nå inngått et samarbeid. Vi gleder oss til å ha det første møte med det nye Barneombudet på mandag. Dette er viktig, sa FUG-leder Christopher Beckham.

Roar Brekken fra Stjørdal KFU
Roar Brekken fra Stjørdal KFU

Skolehelsetjeneste og KFU

Også seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektorate, helsesøster Agners Cecilie Giertsen og Roar Brekken fra Stjørdal KFU holdt innlegg på Foreldretinget lørdag.

Roar Brekken mente det er mange veien til Rom, men at den beste oppskrift for å lykkes med å opprette et kommunale foreldreutvalg er å etablere dialog i fredstid.

- Da blir det enklere å ta opp saken når problemer oppstår, mente han. Han tror god struktur, organisering og engasjerte foreldre med synlighet på flere nivåer er betingelsen for å lykkes. Stjørdal KFU har ellers kurs for foreldre, månedlige styremøter, allmøter, storforeldremøter, årsmøter og er synlige i media for å holde aktiviteten og engasjementet oppe.

- Når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte for skolen og for læring. Derfor er det vi gjør viktig,sa han.

Larsen snakket om rettigheter rundt spesialundervisning mens Giertsen snakket om betydning av en god helsetjeneste i skolen i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Deres foredrag vil bli lagt ut etter konferansehelgen.