- Dette er både et viktig, nyttig og hyggelig samlingspunkt for foreldre som har verv i skolen.  Vi håper spesielt at foreldre som er nye i sine verv som klassekontakter eller i FAU og andre rådsorgan, melder seg på, sier FUG-leder Christopher Beckham.

I fjor var rundt 100 engasjerte foreldre fra hele landet samlet på Gardermoen til inspirasjon og faglig påfyll. Like mange vil få plass i år.

Følg med!

- Programmet blir som vanlig fylt med mange interessante foredragsholdere. Vi tar opp temaer som har med norsk skolehverdag å gjøre, og som det både er mulig å le og lære av. Sett av datoen! oppfordrer Beckham.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om konferansen utover året. Rett over sommeren blir det mulighet for å melde seg på. Følg med oss på Facebook og på nettsidene.