Kaja Hegg, Redd Barna
Kaja Hegg, Redd Barna

Du kan lese mer om Kaja og Trygg bruk-prisen hos Medietilsynet.

I dag 5. februar, markeres Safer Internet Day i mer enn 100 land over hele verden. Formålet er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av Internett slik at de får en tryggere digital hverdag.

Connect with respect er tema for Safer Internet Day 2013. På Litteraturhuset i Oslo ble dagen markert med frokostdebatt om emnet Digital dømmekraft i skolen - fra plan til handling.

Thomas Wold, stipendiat ved NTNU, var første innleder til debatten. Han ga oss et lite innblikk i hva barn og unge gjør på nett og hvorfor de trenger digital dømmekraft.
 
Erik Westrum holdt neste innledning. Han er veileder i Drammen kommune og fortalte om deres målrettede arbeid for å innføre digital dømmekraft i skolen. I tillegg lanserte han digitaldømmekraft.no, en helt ny og gratis nettressurs for skoler og kommuner. Et stort arbeid er her lagt ned!

Også iktplan.no tok han fram som et godt verktøy. Der ligger Drammenskolens IKT-plan, og den kan gjerne brukes av andre kommuner også.

Fra paneldebatten
Fra paneldebatten

Dømmekraft

Fire ungdommer utfordret panelet til debatt, og det var tydelig de hadde forberedt seg godt. I hovedtrekk var utfordrerne opptatt av lærernes kompetanse når det gjelder IKT, sosiale medier, nettvett og digital dømmekraft.

Det ble stilt spørsmål om hvem som kan mest; elevene eller lærerne. Og hvem er best egnet til å lære bort dette, kanskje er det ikke en lærer som er vesentlig eldre enn elevene og derfor har helt andre referanserammer for hva som er ok på nett og ikke.

Det kom også fram at elevene ønsker seg et samarbeid med lærerne; f.eks. at lærerne kan legge til rette for at elevene lærer det tekniske av hverandre, mens læreren støtter opp med digital dømmekraft og bevisstheten omkring dette. Også kildekritikk, det å skille fakta fra subjektive påstander, digital dannelse samt omsyn for andre, er ungdommene opptatt av.

Ta hensyn til andre

Det å ta hensyn til andre, og å forstå hvordan dine handlinger påvirker andre, ble også trukket fram som veldig viktig. Her er det viktig å få lærerne på banen, for å opplyse og korrigere. Men vi må også være oppmerksom på at ikke alle voksne har dette under huden. Et eksempel som ble trukket fram, er at mange voksne har kastet seg inn på Facebook og skriver ting der uten å ha forståelse for hvem/hvor mange som kan lese deres ytringer.

Safer Internet Day 2013
Safer Internet Day 2013

Lærerne kan ikke nok

Med kunnskapsløftet i 2006 ble Norge et foregangsland når det gjelder å innføre digitale ferdigheter i skolens planverk. De unge utfordrerne til panelet sitter med en oppfatning om at lærerne ikke kan nok om denne 5. ferdigheten i Kunnskapsløftet.

I Norge har vi flotte læreplaner, men det er på høy tid å gå fra plan til handling. Det hjelper lite å ha gode planer, når elevene opplever at de ikke får undervisningen de har krav på. Mange lærere trenger opplæring og gode undervisningsverktøy, og skoleledere og skoleeiere må i større grad følges opp sånn at dette prioriteres.

Det ble også stilt spørsmål om det er tidlig nok å starte med opplæring i digital dømmekraft i skolen, eller er det i barnehagen vi må starte. Her var det delte meninger. Noen var tydelige på at det er klart vi må starte i barnehagen, siden barnehagebarn allerede bruker blant annet nettbrett. Andre mente at barn må få være barn. At de bruker f.eks. nettbrett i lek og til å spille spill, betyr ikke at de er bevisste på dette med digital dømmekraft og ''livet på internett''. Likevel kan det være en god start å bruke hverdagslige aktiviteter og episoder til å lære barn om dette. For eksempel dersom ett av barna faller og slår seg; er det da greit å ta bilde av barnet som har det vondt?

Her kan du lese mer om Safte Internet Day 2013.