- Det er viktig at rådgiverne i grunnskolen gir foreldrene skikkelig veiledning slik at vi kan hjelpe barna våre til å velge en utdanning for fremtiden, sier FUG-leder Christopher Beckham. FUG har lenge vært opptatt en styrking av rådgivertjenesten på ungdomstrinnet.

Hva skal jeg bli?

Nettstedet vilbli.no er et nyttig verktøy i denne perioden, og mange ungdomsskoler bruker dette aktivt når de diskuterer utdanningsvalg. Her finnes det en oversikt over alle mulige yrkeskategorier som viser hvilke utdanninger og fagkombinasjoner som kreves.

- Ikke alle vet selvsagt hva de skal bli ennå, men uansett kan valget av videregående skole bli retningsgivende for ganske mange. Det er viktig at vi foreldre støtter og hjelpe de unge med å tenke etter, se egne evner og finne ut av systemet, sier Beckham.

- Og både eleven og foreldre bør kunne søke hjelp hos skolens rådgiver ved behov, legger han til.
 

Oppmuntring

Mange unge har det klart for seg hvilken retning de vil gå i. Andre er mer i tvil, eller vet slett ikke. På nettstedet kan de unge kan søke litt rundt for å få tips og inspirasjon til veivalg.

- Dette er jo viktige valg som skal gjøres i en allerede krevende tid i livet. Ta vare på ungdommen, oppmuntre dem og gi dem råd, støtte og litt ekstra ros, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Se også mer på sidene til Utdanningsdirektoratet her.