FUB og FUG-forfatterne

Tittelen viser til at minoritetsforeldre ønsker å bli tatt på alvor, bli lyttet til og bli involvert i det pedagogiske arbeidet med deres barn.

- Det er foreldrene som kjenner sine barn best, og de ønsker å bli snakket med og ikke bare snakket til, uansett hvilken nasjonalitet de har, sier rådgiver i Foreldreutvalget for barnehager (FUB) Åse-Berit Hoffart og rådgiver for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Joachim Majambere. De har sammen skrevet et kapittel i boka.

Kulturelle barrierer

Forskning viser at elever som har en sosiokulturell bakgrunn som likner personalets, får større mulighet for medvirkning og læring. Det samme kan man se i forholdet mellom de ansatte og foreldrene.

En undersøkelse foretatt i Sverige viser at lærerne legger skylda på foreldre dersom elever med minoritetsbakgrunn oppfører seg dårlig. Denne gruppen foreldre blir lettere enn andre utsatt for antipati og forutinntatte holdninger fra det pedagogiske personalet.

- Samtidig gjør dårlig språkforståelse det vanskelig for foreldrene å uttykke sine tanker og frustrasjon. Når det skjer unngår foreldrene møter med skolen for å beskytte sin egen verdighet, sier Hoffart og Majambere.

Snakk med oss-boka

Trygghet og tillit

- Vi er opptatt av å fremme dialogen mellom foreldrene og personalet. Når personalet utvikler en kultur basert på trygghet og tillit, gir det god grobunn for foreldrene til å ta opp både det som er positivt og det som er vanskelig, sier Åse- Berit Hoffart i FUB. 

- Det er spesielt viktig at foreldresamtalene i større grad handler om det foreldrene har på hjertet, legger hun til.

- FUG mener at vi foreldre må regnes som en ressurs. Vi kan bidra i barnas læring ved f.eks å delta aktivt i foreldremøter, utviklingssamtaler, rådsorgan og ellers. Men da må også foreldrene trekkes med av skolen og barnehagen, sier Joachim Majambere fra FUG.  

Tenke nytt

Boka er utgitt på Gyldendal og hovedforfatter er Sigrun Aamodt og An-Magritt Hauge. Den oppfordrer skolene og barnehagene til å tenke og jobbe på andre måter når de forholder seg til minoritetsspråklige foreldre.

Den har en fin blanding av teori og praktiske eksempler. Foruten svensk og dansk forskning, får vi erfaringer fra prosjekter som er gjennomført i åtte norske kommuner i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Noen av prosjektene er filmet og tilgjengelige her

Sjekk den ut!

”Snakk med oss” retter seg mot lærere og ledere i barnehage og skole, ansatte i PP-tjenesten og studenter i lærerutdanninger ved universiteter og høgskoler.

- Vi anbefaler at alle barnehager og skoler skaffer seg boka! Både ansatte og foreldre bør lese artiklene og gjerne drøfte disse viktige temaene  med hverandre, sier de to med-forfatterne fra FUG og FUB.