Bevegelser er bra for hjernen

Tema for årets konferanse er ”Det gode samarbeidet” og vi har invitert mange spennende innledere til konferansestedet: Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Vi vil blant annet fokusere på læringsmiljøet, viktigheten av å bli sett som elev og menneske, skoleeiers rolle og vi legger opp til workshops på disse temaene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sagt ja til å innlede konferansen lørdagen.
 

Jente i klasserom

Aktuelle temaer

Av foredragsholderne kan vi nevne:

Mattias Øhra, lektor ved Høgskolen i Vestfold og en svært populær foredragsholder. Øhra vil blant annet snakke om klasseledelse, mobbing, barn og unges mediehverdag.

Tove Flack er universitetslektor ved Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger - et av Norges ledende fagmiljøer i forhold til mobbing.

Geir Marring startet og driver Oslo Hundeskole, og han sier:  - Jeg var en idiot på skolen, fikk ikke til stort, og falt raskt utenfor. Jeg var det lærerne kalte en taper. Han snakker om mestring og det å bli sett av læreren. Her blir det garanter mye humor og alvor samtidig.

Inger Bergkastet er allmennlærer og spesialpedagog med over tjue års erfaring som kontaktlærer og sosiallærer. Hun er leder for Læringsmiljøteamet i Oslo.

Vi har også andre navn på programmet.
 

Gro Hexeberg Dahl og Christopher Beckham

Følg med!

FUG betaler reise og opphold for inntil 120 deltakere. Vi vil prioritere nye deltakere og at du har et aller annet verv i skolen. Vi tar geografiske hensyn hvis pågangen blir stor.

Detaljer og endelig program med påmeldingsmulighet legges ut på både Facebook og www.fug.no når det er klart.

FUG ønsker alle en riktig god sommer og ser frem til å se mange av dere på konferansen i oktober!