Foreldre og sønn foran skole

 - Vi så tendensen i fjor, men jeg er overrasket og urolig for denne økningen. Foreldrene føler seg ofte overhørte og overkjørte av rektor, som er opptatt av å beskytte seg selv, sin praksis og sine ansatte.

- Men det er rektors ansvar å ha en åpen dør for foreldre og elever som har noe på hjertet. Og de må oppleve at de blir lyttet til og tatt på alvor, sier han.

Til sammen har 293 ringt eller mailet FUG i årets seks første måneder. I hele fjor kom det totalt 373 henvendelse. I fjor handlet 50 om dårlig kommunikasjon med rektor i ulike saker.

Vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse og bekymring for det psykososiale læringsmiljøet utgjør til sammen ca. 40 % av henvendelsene i perioden fra 02. januar til 1. juli 2013.
 

Beckham på konferanse om læringsmiljø

Læringsmiljø

- Mobbing og læringsmiljø henger tett sammen, og utgjør det vi kaller det psykososiale læringsmiljøet. Er det bråk, konflikter mellom lærere og elever og en dårlig klasseledelse går det ut over både undervisningen og kan føre til mobbing. Derfor må dette tas på høyeste alvor og det er rektors ansvar, sier Beckham.

En viktig del av arbeidet for et godt læringsmiljø, er også å sørge for en god dialog mellom hjem og skole.

- I mobbesakene ber fortvilte foreldre oss om hjelp til hvordan de kan hjelpe barna sine. Noen ganger hører vi også om lærere som er med på å krenke elever. Skolens ansatte bagatelliserer hendelser eller går fram på uheldige måter når de prøver å løse mobbesituasjoner. Vi forsøker å bistå, sier Beckham.

Kategorien Læringsmiljø alene har fått 39 henvendelser, og sammen med 21 henvendelser om mobbing utgjør dette ofte de vanskelige og langvarige rådgivningssakene for FUG.

Karakterer og nedleggelse

Den kategorien som kommer på topp i FUGs halvårsstatistikk, er spørsmål om organisering. Her har 72 foreldre spurt om organisering av undervisningen, utviklingssamtale, skoleskyss, skole- og klassebytte, karaktersetting, skolesammenslåing og nedleggelser.

På andreplass med 58 henvendelser kommer spørsmål om de ulike rådsorganene på skolen. Foreldrene lurer på mandat, rektors rolle i utvalg som for eksempel FAU og Samarbeidsutvalg, opprettelse av konti og hvilke saker som kan tas opp hvor.

Vanskelig kommunikasjon med skolen ledelse kommer på tredjeplass med 52 henvendelser.

Pappa og sønn ved pc

Toppen av isfjellet?

FUG-lederen er glad for at færre har kontaktet FUG om mobbing de siste årene, og håper det skyldes økt bevisst og fokus i media, på skolene og i samfunnet generelt.

- Men jeg er redd for at vi bare ser toppen av isfjellet. Dessverre er mobbetallene i Elevundersøkelsen uendret, og altfor mange elever blir mobbet eller krenket i norsk skole, sier han.