MMM 2013_lederne

FUB-leder Lena Jensen og FUG-leder Christopher Beckham tar seg tid til å knytte vennskapsbånd på hverandre før de begge blir med på åpningen på Kampen skole i Oslo. De har mange tanker om hvorfor årets tema er spesielt viktig:

- Som foreldre er vi langt viktigere rollemodeller enn det vi tror. Måten vi omtaler andre på, naboer, kolleger og barnas skolekamerater, smitter lett over på barna våre. Uten at vi har tenkt nøye over det, kan vi ha lært dem å tenke dårlig om andre, sier de.
 

MMM-logo2013_nynorsk

Å få seg en venn

Både på skolen, i barnehagene, nabolag og i fritidsaktiviteter er det viktig å forebygge mobbing. Og den beste beskyttelsen mot mobbing er vennskap, mener lederne.

- Jeg pleier å si at det viktigste med å gå i barnehagen er å skaffe seg en god venn. Har man denne viktige sosiale erfaringen fra tidlige barneår, står man godt rustet til å møte hverdagen både på skolen og senere i livet, sier Lena Jensen.

Hun er glad for at det har blitt mer akseptert å diskutere mobbing også på barnehagefeltet.

- Forebyggingen må begynne alt her, og da er vennskap den beste medisinen. Det må foreldrene og de ansatte samarbeide om, legger hun til.

Vennskapsbånd_utvalgslederne

Ta initiativ

Ikke alle finner seg naturlig til rette og greier å skaffe seg venner i nye settinger. Det kan være ved oppstart av nytt barnehage- og skoleår med mange ukjente, hvis barnet er nyinnflyttet eller har utfordringer hjemme.

- Det er her vår viktige rolle som voksne kommer inn. Vi må tørre å ta initiativ og snakke med andre foreldre, naboer og ansatte. Kanskje skal vi ha fellesaktiviteter i nabolaget, i barnehagen eller på skolen? Burde vi arrangere en tur? Er det tiltak i kommunen vi kan koble barna på – for å få med alle? spør Beckham.

- Eller burde jeg som voksen kontakte de ansatte om ting jeg ser og hører? spør Jensen.

På tvers

Årets kampanje oppfordrer voksne til å tenke på tvers av sektorer, klasser og hagegjerder i arbeidet med å finne arenaer der barna kan bli venner.

Mange hundre kommuner har signert "Manifest mot mobbing", og de blir oppfordret til å sette vennskap på dagsorden de neste ukene.

- Og på individnivå kan vi foreldre begynne med oss selv. Ha åpne hus hvis dere kan og en raus og åpen holdning. Fortell barna at ikke bare bestekompisene  - men også andre barn og ungdom – kan få bli med hjem eller på tur og kino, sier Lena Jensen og Christopher Beckham.

De ønsker alle ansatte, foreldre og andre lykke til med arrangementer rundt omkring i landet. Mandag legger vi ut årets film "Voksne skaper vennskap - sammen". I mellomtiden finner du fjorårets nydelige film i lenken under.

Du kan lese mer om kampanjen og få flere tips her.