Elisabeth og Ubah

130 foreldre fra hele landet er i helgen samlet på Gardermoen til en rekke foredrag og workshops  om skole, foreldremedvirkning  og læringsmiljø.

Ny FUG-leder Elisabeth  Strengen Gundersen presenterte  de øvrige FUG-medlemmene og sekretariatet og pekte ut de viktigste satsningene framover:

- Tidlig innsats, frafall, relevant faginnhold, et godt samspill mellom skolen og nærmiljøet og kampen mot mobbing. Alt dette er viktige saker FUG vil prioritere framover, sa Strengen Gundersen.

Kristin Vinje

Lærerløft

Kristin Vinje mente hovedutfordringen for norsk skole er at så mange ikke fullfører videregående skolen, og her må man sette inn tiltak tidlig i skoleløpet.

- Min og regjeringen drøm er at alle elever skal få møte sin drømmelærer. Og derfor ønsker vi å gi læreryrket et løft slik at vi trekket til oss de beste, sa Vinje.

Med fire barn har hun selv vært FAU-representant og aktiv i hjem-skole-samarbeidet. - Det at hjem og skole spiller på lag er helt avgjørende for å gi barna er godt læringsmiljø. FUG kan her være en koblingsagent, mente Vinje.

Mattias Øhra

PR for seg selv

Mattias Øhra, lektor ved Høyskolen i Vestfold, snakket om barn og unges identitet i en sosial mediehverdag.

- Norske klasserom er blitt en catwalk. PR for deg selv er blitt viktigere enn fag, som sees på som kjedelig og langsiktig. Det som skjer er ”det store individualiseringsprosjektet” som  får formidabel  drahjelp av sosiale medier og teknologi.

- Barna legger seg og står opp med sin smart-telefon, sa Øhra, og trakk linjene til en enklere hverdag for 100 år siden. Samtidig mener han at dagens barn og unge utmerket godt vet at utdanning og skole er viktig for å lykkes i samfunnet. De er fornuftige.

-  Samtidig skal du framstår som perfekt ytre sett. Mange rammes av stress og utmattelsessyndrom, sa han.

Tusen valg

Dagens unge skal velge riktig og har tusenvis av valg i forhold til tidigere. De kan risikere å velge feil og mange opplever da skamfølelse. En følelse av at ”du er feil”. - Dette ser vi i form av mobbing og ”bitching” i sosiale medier i dag. Det kan igjen føre til selvskading og mange fysiske plager blant unge, sa Øhra.

- Det er en slags frihet de unge har, men som de må finne ut av selv. Både Platon og Heger snakker om det humanistiske prosjektet.  Selvvirkeliggjøring, men den må ha en bestemthet i følge Heger. Han snakker om trøttheten av å være seg selv og slave av sitt eget begjær. I dag gir dette ofte seg utslag i depresjon blant barn og unge, sa Mattias Øhra.

Foreldre ler

Fra Gud til Gucchi

Øhra mener vi har fått en ideologi i Norge som forveksler individualisme med egoisme og frihet med begjær.  Man må konsumere for å finne mening.

- Jeg mener vi må hente frem dannelsesidealet igjen. Vi må finne balansepunktet i forhold til for mye og for lite. Total frihet gir en slags vulgærfrihet. Her må både foreldre og skole på banen for å hjelpe de unge til å finne en balanse, sa Øhra til en svært begeistret forsamling