KS-lederen pekte på at skole er mer enn bare fag. Det er også skaperkraft, engasjement og tillit. Jøsendal hadde kalt foredraget sitt ”Tillit staves liket begge veier”. Det viser blant annet til den gjensidige tilliten som må foreligge mellom foreldre og skolen, og også mellom elev og lærer.

– Skolen må møte foreldrene med respekt og få til et godt samarbeid. Men tilliten må gå begge veier. Den må jobbes med kontinuerlig og som kjent er den lett å rive ned, sa han.

Utfording

Jøsendal sa at de største forskjellene i kvaliteten på utdanningen ikke er mellom skoler men innad i skolen.

- Kvaliteten på utdanningen har helt avgjørende betydning for elevenes fremtidige livsløpsinntekt. Det betyr mye for den enkelte elev, og for hele samfunnsøkonomien. Men det blir krevende å finne nok lærere som kan gjøre jobben, sa han.

God eierstyring

KS-lederen pekte på en rekke faktorer som kjennetegner god eierstyring: tillitsbyggende, systematisk, åpen, kunnskapsbasert, resultat- og læringsrelatert og kapasitetsbygging.

Overfor kommunene tilbyr KS ”Den gode skoleeier”-programmet. Her er perspektivet om elevens læring og utvikling gjennomgående.

- Vi må gjøre politikerne gode. Den legale styringen er ikke nødvendigvis den kloke styringen. Vi må gå sammen både i politikk, forskning og i praksis for å skape en bedre skole for våre barn og unge.

- Men kunnskap er ikke nok. Det krever utholdenhet, utholdenhet, utholdenhet. Skolen er som et tankskip. Det tar tid å endre kursen, men det er enklere for hver enkelt skole enn for hele sektoren. Vi må ha utholdenhet, og vi må samarbeide, sa han.