Kristin Vinje

- Mitt mål er at alle elever skal møte sin drømmelærer. Derfor vil vi styrke lærerutdanningen, sa Høyres fraksjonsleder i KUF-komiteen på Stortinget, Kristin Vinje, som åpnet konferansen.

- Et godt samspill mellom hjem og skole er helt avgjørende for å sikre et godt læringsmiljø. Her kan FUG være en koblingsagent, mente hun. (Vinje hadde ingen presentasjon)

Elisabeth Strengen Gundersen t.v. og FUG-medlem Ubah Abduquadir

Tidlig innsats

Ny FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen presenterte resten av utvalget og pekte på prioriterte saker for FUG framover.

- Tidlig innsats, frafall, relevant faginnhold, godt samspill mellom skolen og nærmiljøet og kampen mot mobbing, blir viktig for oss fremover, sa hun. (Hun hadde ingen presentasjon)

Mattias Øhra

Individualisering

- Norske klasserom i dag er blitt catwalks. PR for seg selv er blitt viktigere enn fag på skolen, sa lektor Mattias Øhra ved Høyskolen i Vestfold.

Her er hans presentasjon om barns identitet, roller og dannelse.

tove-flack

Skjult mobbing

- Skjult mobbing kan gi skader som varer livet ut i form av depresjon, skyldfølelse, sosial angst og aggresjon, sa universitetslektor Tove Flack ved Nasjonalt senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Her er hennes presentasjon om den skjulte mobbingen.

Inger Bergkastet på FUGkonf13

Et godt læringsmiljø

- Vi må være et vennlig gnagsår, sa allmennlærer og spesialpedagog Inger Bergkastet. Hun leder Læringsmiljøsenteret i Oslo kommune og snakket om å gi tydelig, enkle og klare påminnelser til elever – på en vennlig måte.

Her er hennes presentasjon.

Kjersti Botnan Larsen på FUGkonf13

Foreldrenes medvirkning

- Hva sier Opplæringsloven om foreldrenes rett til å medvirke, til skolens innhold, klageadgang og tilpasset opplæring?

Seniorrådgiver og sekretariatsleder for Djupedalsutvalget, Kjersti Botnan Larsen, gav deltakerne en oversikt nyttig regelverk for å kunne orientere seg og bidra som foreldre.

Her er hennes presentasjon.

Jan Sivert Jøsendal på FUGkonf13

Skoleeiers ansvar

- Skoleeier har ansvar for både å sikre kvalitet og utvikling i skolen. Men her må mange parter samarbeider til beste for en bedre skole, sa avdelingsdirektør i KS, Jan Sivert Jøsendal.

Geir Marring på FUGkonf13

Mestringskode

- Skal du nå fram med et budskap for å få endret atferd, må du finne ut hva som trigger og motiverer den enkelte elev. Alle lærere burde kjenne denne koden, sa Geir Marring.

Han har mange års erfaring som hundskoleeier og trener, ledertrener og nå engasjert i arbeid med tungt belastede innsatte og unge med selvdestruktiv atferd.

(Marring hadde ingen presentasjon).

Gruppearbeid FUGkonf13

Gruppearbeid

Åtte grupper diskuterte case knyttet til ulike temaer med stort engasjement og mange gode innspill. Gruppearbeidene er oppsummert i stikkord i dette vedlegget.

- Takk for en flott helg sammen med dere engasjerte foreldre. Lykke til videre med viktig arbeid! Kontakt gjerne FUG eller meg, sa FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen avslutningsvis.

Gruppearbeid II FUGkonf13

Gruppearbeid Elisabeth FUGkonf13

Gruppearbeid Synnøve FUGkonf13

Gruppearbeid Laila FUGkonf13

Gruppe skolemat FUGkonf13

Gruppe Christian FUGkonf13

Lattermilde foreldre FUGkonf13

Latter og smil FUGkonf13

Tankefulle foreldre FUGkonf13

Deltakere FUGkonf13

Smilende foreldre FUGkonf13

Strømmen Blandaband FUGkonf13