Undersøkelsen er kalt ”Når foreldre møter skolen” og omfatter elever i grunnskolen (1. – 10. klasse). Den inngår i prosjektet Lærende regioner som er finansiert av Norges Forskningsråd.

- I forskningsprosjektet skal vi undersøke relasjonene mellom foreldre, lærere og skolen. Dette er et felt som er lite undersøkt og som vi trenger mer kunnskap om, sier  førsteamanuensis Helge Hernes ved Universitetet i Agder.

Han har henvendt seg til FUG for å nå ut til flest mulig foreldre med barn aktuell alder.

Nybrottsarbeid

- Med den vinklingen vi har, er dette definitivt nybrottsarbeid, sier Hernes.

Det er ikke satt en endelig svarfrist men Hernes sier undersøkelsen i alle fall er åpent til et stykke utpå nyåret. Resultater fra prosjektet vil trolig bli publisert før sommeren 2014, og FUG vil bli orientert.

- Dette er en spennende mulighet for foreldre til å bli med og svare om sin egen opplevelse av kontakten med skolen og omvendt! Vi trenger å vite enda mer om betydningen av hjem-skole-relasjonen, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.<

Finn undersøkelsen her.

Prosjektet har også egen Facebookside her